Algemene voorwaarden

1. Woord vooraf.

Deze algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen de gebruikers van deze site en de ImageOffice bv, met zetel te 9000 Gent, ondernemingsnr. BE0508.946.627.

Zodoende wordt er vanuit gegaan dat  de gebruiker van de site bij de bevestiging van een bestelling, deze voorwaarden gelezen heeft en ze aanvaardt.

2. Bestellingen.

Bestellingen worden via deze website doorgegeven, dat kan 24h per dag en 7 dagen op 7. De verzending echter van uw bestelling, onder voorbehoud van voorraad, gebeurt hetzij dezelfde dag indien het een werkdag is, hetzij de eerstvolgende werkdag volgend op de dag van uw bestelling. U ontvangt een mail ter bevestiging van uw bestelling.

Uw bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. (zie ook Betalen.)

3. Productinformatie.

Er wordt getracht zo nauwkeurig mogelijke informatie op deze site te geven m.b.t. tot eigenschappen van de producten alsmede de technische gegevens ervan, welke steeds gebaseerd zijn op de gegevens afkomstig van de respectievelijke fabrikanten.

4. Prijzen.

Prijzen zijn in euro en exclusief BTW en mogelijk andere belastingen (bebat, recupel, etc). Verzendkosten worden apart berekend en zijn ten laste van de gebruiker die de bestelling plaatst. Deze kosten worden aan het einde van de bestelling apart vermeld en zijn eveneens inclusief BTW.

Prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, maar met dien verstande dat de prijs wordt gerekend welke op het ogenblik van de bestelling op de website stond.

5. Leverbaarheid.

Naar gelang van de beschikbare voorraad kan de geplaatste bestelling uitgevoerd worden. Indien het gevraagde toch niet meer voorradig blijkt nadat de bestelling werd geplaatst en bevestigd, zal het ontbrekende artikel achteraf zonder bijkomende transportkosten opgestuurd worden. Indien dit het geval is wordt de gebruiker hiervan per email op de hoogte gebracht. Hij kan dan alsnog afzien van een latere levering en dan wordt het door hem teveel betaalde teruggestort.

6. Levering.

De goederen welke op deze site verkocht worden, kunnen worden geleverd aan een Belgisch, Nederlands of Luxemburgs adres. U kan een specifiek leveradres bij de bestelling opgeven. Alleen aan een Belgisch adres kan tegen rembours geleverd worden.

Volgende leverwijzen kunnen gehanteerd worden :

- bestellingen voor 12h geplaatst vertrekken nog dezelfde dag met Bpost en worden meestal binnen de 48h later geleverd, onder voorbehoud van voorradig zijn van hetgeen besteld is.

- indien u niet wenst te betalen bij de afhandeling van uw bestelling (via de beveiligde site van Mollie), dan opteert u voor een levering tegen rembours en betaalt u aan de chauffeur van Bpost. In dit geval kan u niet online via de website bestellen, maar moet u uw bestelling doormailen naar: info@imageoffice.be, waarna we contact met u opnemen. Dit is enkel mogelijk voor bedragen kleiner dan 500,00 euro BTW incl. en er worden specifieke rembourskosten aangerekend.

- goederen die onjuist geleverd worden, worden terugbetaald en op onze kosten terug opgehaald.

7. Betaling.

Alle betalingen, behalve deze tegen rembours, gebeuren via de beveiligde site van Mollie, waarop u alle elektronische betalingsmogelijkheden waarmee we werken terug kan vinden : Visa of Mastercard, Bancontact/Mistercash, Paypal en Ideal.

Goederen zijn m.a.w. contant te betalen. Goederen blijven onze eigendom zolang de betaling niet volledig is. Achterstallige schulden zullen enerzijds een vaste vergoeding van 10% op het openstaand bedrag, met een min. van 125,00 euro,  en anderzijds intresten genereren op de openstaande schuld.

8. Verzendkosten.

Verzendkost in Belgie: 10 euro

Verzendkost België vanaf aankoop twv. € 200,00 of meer gratis

Bijkomende kost voor levering tegen rembours in Belgie: 12,10 euro

Verzendkosten Nederland en Luxemburg: kleine paketten 15,00 euro

  grote paketten 30,00 euro

Grote paketten (bv printers) 30,00 euro

Verzendkosten worden jaarlijks aangepast aan de gangbare transporttarieven.

9. Teruggaverecht.

De gebruiker heeft het recht om het door hem bestelde binnen een termijn van 14 werkdagen terug te bezorgen. De termijn van 14 dagen begint te lopen de dag na deze waarop de bestelling werd afgeleverd aan de gebruiker of de ontvanger. Terugzending van het ongewenste artikel dient te gebeuren op kosten van de gebruiker en na ontvangst door hem van een door ons uitgeschreven teruggavebon. Het teruggestuurde materiaal dient in de oorspronkelijke verpakking te zijn, vergezeld van de rekening en de teruggavebon en zowel materiaal als verpakking dienen ongeschonden te zijn. Het materiaal mag geen gebruikssporen dragen. Software dient verzegelt te zijn.

Alleen COMPLETE producten zonder gebruikssporen en in originele verpakking en/of in verzegelde toestand worden geaccepteerd en zullen aan de gebruiker terugbetaald worden.

Een teruggavebon kan aangevraagd worden via email (info@imageoffice.be). Enkel dan kan een retourzending geregeld worden.

10. Garantie en Na-verkoopdienst.

Alle elektronisch materiaal geniet de wettelijke fabrieksgarantie (rekening en originele waarborgkaart van het artikel bijhouden).

Bij defecten binnen deze periode kan de gebruiker het materiaal aan ons terugzenden (met bijvoeging van de rekening en de originele waarborgkaart), verzendkosten ten laste van de gebruiker. ImageOffice draagt daarna zorg voor de verdere behandeling van het defecte materiaal en het naar u terugzenden. Goederen welke niet via onze site gekocht werden, kunnen slechts ter reparatie aan ons verstuurd worden mits betaling van administratieve verwerkingskosten en zullen na de herstelling op kosten van de gebruiker aan hem teruggestuurd worden.

Let op: de wettelijke garantie is niet van toepassing op fouten met een externe oorzaak: zoals zand-, vloeistof-, vocht-, val-, of stootschade, enz. Indien blijkt dat dit het geval is en er geen garantie geclaimd kan worden zal er een bestek opgemaakt worden door de hersteldienst. De kosten hiervan zullen aan de klant doorgerekend worden indien hij beslist om de herstelling niet te laten uitvoeren. In een aantal gevallen, afhankelijk van merk en hersteldienst, kan de klant eventueel afstand doen van zijn defect materiaal en worden er geen verdere kosten aangerekend. Indien de klant materiaal wil laten herstellen dat ouder is dan de garantieperiode zal er een voorschot moeten betaald worden. Dit voorschot wordt dan in mindering gebracht van de uiteindelijke herstelprijs, of zal gebruikt worden om de bestekkosten te dekken indien dit opgemaakt wordt en de klant beslist om de herstelling niet te laten uitvoeren. Ook hier kan de klant eventueel afstand doen van zijn materiaal en zullen er geen verdere kosten aangerekend worden (in een aantal gevallen terugbetaling van het voorschot). 

Op consumables zoals: kabels, batterijen, zekeringen, geldt geen fabrieksgarantie.

Imageoffice kan evenmin verantwoordelijk gehouden worden indien een fabrikant de garantie weigert.

Alle herstellingen dienen via mail (info@imageoffice.be) of ter plaatse (Korenbloemstraat 27, 9000 Gent) aangemeld te worden.

11. Geschillen en verantwoordelijkheid.

Imageoffice bv is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren voor haar deel van de overeenkomsten in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten onze wil om. Geschillen dienen uitsluitend te worden gevoerd voor de bevoegde rechtbanken van Gent.